Baccarat er et relativt enkelt kortspill som det er populært å spille på kasino. Dette er et kortspill som er enkelt å lære, men samtidig er både gøy og spennende. Spillet har enkle regler og hver runde er veldig kort. Baccarat er derfor et underholdende spill som passer godt for de som liker at ting går fort. Til forskjell fra poker og blackjack er dette et spill hvor man i hovedsak belager seg på flaks – siden man velger hvem man vil vedde på før runden starter, og man kan ikke endre dette underveis.

Hvordan spiller man Baccarat?

I Baccarat er det to hovedelementer, banken og spilleren. Til forskjell fra andre kasinospill, som for eksempel blackjack, er det ikke flere spillere som får utdelt kort i baccarat. Man kan velge å vedde på spilleren, banken eller uavgjort.

Når spillet begynner velger man innsats og hvem man ønsker å vedde på. Deretter deles det ut to kort til hver. I Baccarat er det om å gjøre å få den høyeste sammenlagte summen på kortene. Kort forklart vil den med den høyeste sammenlagte summen derfor vinne runden, men det finnes regler og unntak som gjør baccarat til et mer spennende og utfordrende spill. Avhengig av hvilke kort man sitter med etter første utdeling kan man få muligheten til å trekke flere kort. I Baccarat er det spilleren som starter først når det kommer til opptelling.

Kortenes verdi i Baccarat

Hvert kort i Baccarat har en verdi som brukes når man skal regne ut summen av de to eller tre kortene man har på hånden. Kort mellom to og ni har samme verdi som tallet på kortet, bildekort har ingen verdi, ess er verdt ett poeng. Det høyeste tallet i Baccarat er ni. Dersom man får en hånd med sum høyere enn ni er det tallet lengst til høyere som teller.

8 og 9 er dine beste venner i Baccarat

Akkurat som i Blackjack er det visse tall som er ekstra gjeve, i Blackjack er dette 21 og i Baccarat er det 8 og 9. Dersom man får to kort som sammenlagt gir summen 8 eller 9 vil man automatisk vinne runden. Det vil si at dersom man vedder på banken, og banken trekker to firere vil banken automatisk vinne runden. Det samme gjelder for spilleren. Her kan man regne seg frem til hvor mange kort som kombinert med ett annet kort er 8 eller 9 og plassere veddemålet sitt utifra dette.

Seks og sju – det er for sent å snu

Dersom spilleren får to kort som til sammen er seks eller sju vil ikke spilleren få utdelt flere kort.

Ved lik sum er det altså uavgjort og kun de som har veddet på dette utfallet vinner. Hvis banken har to kort som til sammen har en sum på fem eller lavere vil banken kunne trekke et nytt kort som avgjør spillet. Etter det tredje kortet er det totalsummen som gjelder. Det vil si at dersom banken trekker et nytt kort og likevel får en lavere sum enn spilleren er det spilleren som vinner denne runden. Hvis banken derimot får en høyere sum er det banken som vinner.

Får du mellom null og fem – kan du prøve igjen

For at Baccarat skal være et mer spennende spill er det selvfølgelig andre regler som også gjelder. Dersom man får to kort som til sammen er et tall mellom null og fem, og banken ikke har kort som til sammen er åtte eller ni, vil spilleren få utdelt et nytt kort. Spillets videre forløp avhenger av hvilken verdi det tredje kortet spilleren trekker har.

Det siste og avgjørende kortet i Baccarat avgjøres av verdien på spillerens tredje kort. Det er i denne siste delen av runden at man møter de mest kompliserte reglene i det ellers enkle kortspillet Baccarat.

Slik vi forklarte tidligere vil spillet være over dersom en av partene får åtte eller ni. Spillet avsluttes også dersom spilleren har to kort med sammenlagt verdi på seks eller sju og bankens sammenlagte verdi er på fem eller lavere, hvor de kan trekke et nytt kort som avgjør runden. I alle andre tilfeller avgjøres det siste trekket av verdien på spillerens tredje kort. Reglene for bankens tredje kort er som følger:

  • Dersom spillerens tredje kort er 9, 10, ess eller et bildekort vil banken få et tredje kort dersom de har en hånd mellom 0 og 3, og ingen nye kort mellom fire og sju.
  • Hvis spillerens tredje kort er en åtter vil banken få trekke et nytt kort dersom de har mellom null og to – ingen nye kort mellom tre og syv.
  • Dersom spillerens tredje kort er seks eller sju kan banken trekke et nytt kort om de har en verdi mellom null og seks, men banken får ingen nye kort dersom summen er syv.
  • Hvis det tredje kortet spilleren trekker er fire eller fem kan banken trekke et nytt kort mellom null og fem, men må stå med seks eller sju.
  • Får spilleren to eller tre på det tredje kortet, kan banken trekke et nytt kort hvis summen av de to kortene er mellom null og fire, men de må stå med en sum mellom fem og syv.

Som du ser er dette de mest kompliserte reglene i dette ellers enkle spillet, men selv med disse reglene er ikke Baccarat et vanskelig spill å sette seg inn i.

Et par ekstra tips i Baccarat

Baccarat er et typisk kasinospill og det lønner seg derfor å ha en grunnleggende forståelse av sannsynlighetsregning. Statistisk sett vil det forekomme oftere at en av partene vinner, altså det vil skje sjeldnere at man får uavgjort. Dette er det verdt å tenke på når man skal spille Baccarat.

Mange kasinoer har også innført en ekstra avgift dersom man ønsker å vedde på banken. Denne kan variere fra 1 % og helt opptil 10 % og dette må man ta med i betraktningen når man ønsker å spille Baccarat.

Baccarat er et kortspill med relativt få variabler sammenlignet med andre kortspill og akkurat som i rulett handler dette mer om flaks og risikoapetitt enn dyktighet.